ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
1,921
เดือนที่แล้ว
3,791
ปีนี้
26,686
ปีที่แล้ว
45,495
ทั้งหมด
99,137
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรม ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


-:-  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 รอบที่ 2 
-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 รอบที่ 1 
-:- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน เมษายน 2566) 
-:- ประกาศลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2566 
-:- ประกาศกำหนดอัตราภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ปี 2566 
-:- ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2566 รอบที่ 1 
-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 รอบที่ 2 
-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ซ้อมเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงชัย
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลเวียงเหนือเก็บขยะอันตราย
โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์กรสตรีตำบลเวียงเหนือข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เปลี่ยนแปลงแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ จำนวน 1 แห่ง 
-:- แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.125-01 สายทางบ้านเวียงเหนือ - บ้านไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชีย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประจำปี2566 (ไตรมาสที่๒) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ ) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ ) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๑๒๕-๐๑ สายทางบ้านเวียงเหนือ-บ้านไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๕-๐๑ สายทางบ้านเวียงเหนือ – บ้านไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประจำปี2566 (ไตรมาสที่๑) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 125-01 สายทางบ้านเวียงเหนือ – บ้านไตรแก้ว อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)  
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก ข้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๑๒๕ - ๐๑ หมู่๕ บ้านค่ายเจริญ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าบันใด (ซอย 15) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านเวียงเดิม ตำบลเวียงเหนื อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบริเวณที่ตั้งเทศบาลตำบลเวียงเหนือ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อส้างโรงอาหารเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) สังกัดเทศบาลตำบลเวียงเหนือ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางตามโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ ) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศราคากลางตามราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๑๒๕-๐๑ สายทางบ้านเวียงเหนือ-บ้านไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศราคากลางตามโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ ) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก ข้างถนนถนนทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๕-๐๑ หมู่ ๕ บ้านค่ายเจริญ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
-:- ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงเดิม ซอย ๑๗/๑ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
-:- ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสันสลิด ซอย ๘ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
-:- ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านค่ายเจริญ ซอย ๙ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างเตาเผาขยะโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 

พุทธสถานพระเจ้ากือนา
หอศิลป์บ้านนายพรมมา
วัดพระโบราณเวียงเดิม


กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านไตรแก้ว
หมูฝอยแม่พิมพ์ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงเหนือ
ร้านวรากรไหมฝ้าย


-:- รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ฯ  
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการสนับสนุนสถานศึกษา  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเหนือ) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการวรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน วิชาเอกภาษาไทย 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
-:- `แก้ไขประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
-:- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สนับสนุนสถานศึกษา 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตE-serviceแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีช่องทางการร้องเรียนงานบริหารงานบุคคลกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ