ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
244
เมื่อวานนี้
165
เดือนนี้
624
เดือนที่แล้ว
1,892
ปีนี้
21,008
ปีที่แล้ว
4,228
ทั้งหมด
25,236
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112ใบรับแจ้งการขุดดิน (นายศุภกิจ  สุวรรณโน),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
07 ธันวาคม 2564

ใบรับแจ้งการถมดิน (นายทองอินทร์  อินต๊ะนนท์ดวง),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
07 ธันวาคม 2564

 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน พฤศจิกายน 2564),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
03 ธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2564,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
03 ธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
02 ธันวาคม 2564

ใบรับแจ้งการถมดิน (นางสาววิลาสินี  ดวงเนตร),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
01 ธันวาคม 2564

ใบรับแจ้งการขุดดิน (นายประสงค์  พรหมยวง),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
01 ธันวาคม 2564

แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (นางสายทอง  สิทธิขันแก้ว),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
01 ธันวาคม 2564

ใบรับแจ้งการถมดิน (นางโสพิณ  เงาเงิน),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
30 พฤศจิกายน 2564

ใบรับแจ้งการขุดดิน (นางสุพิมพ์  อุดมฤทธิ์),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะเพื่อการสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะเพื่อการสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565
25 พฤศจิกายน 2564

แจ้งรับใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านพักอาศัย (นางโสพิณ  เงาเงิน),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
25 พฤศจิกายน 2564

แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (นายทรงวุฒิ  พุทธิสกุลชัย),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
25 พฤศจิกายน 2564

แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (นางทองเรียน  รักแฟง),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
23 พฤศจิกายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (232 รายการ)