ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
366
เดือนนี้
5,115
เดือนที่แล้ว
6,235
ปีนี้
47,609
ปีที่แล้ว
45,495
ทั้งหมด
120,060
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรม ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2566 รอบที่ 1 
-:- ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 รอบที่ 2 
-:- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน สิงหาคม 2566) 
-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:-  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 รอบที่ 1 
-:-  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน กรกฎาคม 2566) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม 
-:- ประชาสัมพันธ์ระบบปฏิบัติการโมบายแอปพลิเคชั่น PROTECT-U 
-:-  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากเศษผ้า
การตรวจประเมินเบื้องต้นชุมชนปลอดขยะในพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล ประกอบการพิจารณาคัดเลือกชุมชนปลอดขยะเข้ารอบระดับประเทศ
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสุขภาพเยี่ยมบ้านเสริมพลังผู้สูงอายุและคนพิการ
โครงการส่งสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเวียงเหนือ (หลักสูตรการสร้างอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ)จำนวน 1 โครงการ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลประกวดราคา 
-:- ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ)จำนวน 1 โครงการ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๑๒๕-๐๑ สายทางบ้านเวียงเหนือ-บ้านไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:-  ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๕-๐๑ สายทางบ้านเวียงเหนือ – บ้านไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ ) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ ) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๕-๐๑ สายทางบ้านเวียงเหนือ – บ้านไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ)จำนวน 1 โครงการ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.125-01 สายทางบ้านเวียงเหนือ-บ้านไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ ๓  
-:- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ ๒ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 125-01 สายทางบ้านเวียงเหนือ – บ้านไตรแก้ว อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)  
-:- ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ ๑ 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก ข้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๑๒๕ - ๐๑ หมู่๕ บ้านค่ายเจริญ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าบันใด (ซอย 15) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ)  จำนวน 1 โครงการ  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๑๒๕-๐๑ สายทางบ้านเวียงเหนือ-บ้านไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศราคากลางตามโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ ) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศราคากลางตามราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๑๒๕-๐๑ สายทางบ้านเวียงเหนือ-บ้านไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศราคากลางตามโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ ) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
-:- ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก ข้างถนนถนนทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๕-๐๑ หมู่ ๕ บ้านค่ายเจริญ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
-:- ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงเดิม ซอย ๑๗/๑ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
-:- ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสันสลิด ซอย ๘ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
-:- ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านค่ายเจริญ ซอย ๙ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 
-:- รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 

พุทธสถานพระเจ้ากือนา
หอศิลป์บ้านนายพรมมา
วัดพระโบราณเวียงเดิม


CaNNa Care
กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านไตรแก้ว
หมูฝอยแม่พิมพ์ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงเหนือ


-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อจ้างเหมาบริการสนับสนุนสถานศึกษาฯ 
-:- รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ฯ  
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการสนับสนุนสถานศึกษา  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเหนือ) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการวรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน วิชาเอกภาษาไทย 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
-:- `แก้ไขประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตE-serviceแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีช่องทางการร้องเรียนงานบริหารงานบุคคลกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ