ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
317
เดือนที่แล้ว
2,971
ปีนี้
33,431
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
60,387
ไอพี ของคุณ
3.238.199.4ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
05 ตุลาคม 2565

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เตรียมเอกสารแนบแบบคำขอลงทะเบียน  ดังนี้

(๑)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                   จำนวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมฉบับจริง)

(๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน                                จำนวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมฉบับจริง)

(๓)  สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร                          จำนวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมฉบับจริง)

05 ตุลาคม 2565

 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน กันยายน 2565),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
30 กันยายน 2565

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
15 กันยายน 2565

เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
15 กันยายน 2565

การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  2566 ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
15 กันยายน 2565

 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
01 กันยายน 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
01 กันยายน 2565

 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน สิงหาคม 2565),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
31 สิงหาคม 2565

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 4,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
31 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
23 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
22 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
17 สิงหาคม 2565

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
11 สิงหาคม 2565

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชีพ "การทำอาหารสัตว์ปีกต้นทุนต่ำ" ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
06 สิงหาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 22  (329 รายการ)