ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
297
เดือนนี้
2,493
เดือนที่แล้ว
3,492
ปีนี้
15,553
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
42,509
ไอพี ของคุณ
44.200.25.51

นางณิชารีย์ โพธิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวพรพรรณ นันต๊ะรัตน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวลออนวล ยานะธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางวันทนา แก้วสมฤทธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสุนีย์ สุวรรณมณีแก้ว
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นายวิทวัส แสงวงค์
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวนัดดาวัลย์ จันทรจำนงค์
พนักงานจ้างทั่วไป