ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
297
เดือนนี้
2,493
เดือนที่แล้ว
3,492
ปีนี้
15,553
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
42,509
ไอพี ของคุณ
44.200.25.51หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 4 ต.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 ต.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 ต.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (แบบ ศผส.01- 02) หลักเกณฑ์ใหม่ ลว.2 16 ธ.ค. 2563สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินเบี้ยยังชีพแทน 11 พ.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 5 พ.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 20 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร 02) 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนแทน 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห ์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01) 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 23 ก.ย. 2563กองช่างDownload
เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน 23 ก.ย. 2563กองช่างDownload
กฏบัตร 22 ก.ย. 2563หน่วยตรวจสอบภายในDownload
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง นโยบายการตรวจสอบภายใน 22 ก.ย. 2563หน่วยตรวจสอบภายในDownload
แผนการตรวจสอบประจำปี 22 ก.ย. 2563หน่วยตรวจสอบภายในDownload
รายงานการควบคุมภายใน ปี 2561 22 ก.ย. 2563หน่วยตรวจสอบภายในDownload
แบบฟอร์มการขออนุญาตขุดดิน 22 ก.ย. 2563กองช่างDownload
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1