ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
297
เดือนนี้
2,493
เดือนที่แล้ว
3,492
ปีนี้
15,553
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
42,509
ไอพี ของคุณ
44.200.25.51โครงการประเพณีสรงน้ำพระโบราณเวียงเดิมและสืบชะตาหลวง,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้ดำเนินงานโครงการประเพณีสรงน้ำพระโบราณเวียงเดิมและสืบชะตาหลวง หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน และยังเป็นการสืบสานประเพณีต่อไป

17 พฤษภาคม 2565

โครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนตำบลเวียงเหนือ (บ้านไตรแก้ว ม.8),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านไตรแก้ว ณ หอประชุมหมู่บ้านไตรแก้วหมู่ที่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของเทศบาลตำบลเวียงเหนือ ประจำปี 2565 / ชี้แจงสถานการณ์/มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

15 พฤษภาคม 2565

โครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนตำบลเวียงเหนือ (บ้านท่าบันได ม.1),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านไตรแก้ว ณ หอประชุมหมู่บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของเทศบาลตำบลเวียงเหนือ ประจำปี 2565 / ชี้แจงสถานการณ์/มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

15 พฤษภาคม 2565

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ม.12,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ  หอประชุมบ้านสันต้นแหน ม.12

15 พฤษภาคม 2565

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ม.9,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่  12 พ.ค. 2565  เทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ณ  หอประชุมบ้านเวียงปางคำ  ม.9  

15 พฤษภาคม 2565

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ม.8,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ  หอประชุมบ้านไตรแก้ว ม.8

15 พฤษภาคม 2565

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ม.1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ  หอประชุมบ้านท่าบันได ม.1

15 พฤษภาคม 2565

ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้ดำเนินการประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

10 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้รับความอนุเคราะห์จาก จิตอาสาพระราชทาน กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้มาซ่อมแซมปรับปรุงที่จอดรถและพัฒนาบริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

10 พฤษภาคม 2565

โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสุวรรณมิ่งมงคล หมู่ที่ 4,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้ดำเนินงานโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสุวรรณมิ่งมงคล หมู่ที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน และยังเป็นการสืบสานประเพณีต่อไป

10 พฤษภาคม 2565

สอบเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ออกสอบเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความยากจน
#บริจาคแพิมเพิร์สหรือสิ่งของช่วยเหลือได้ที่งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
#ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

04 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ (พืชกระท่อม),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ (กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ พืชกระท่อม ) ณ ศูนย์กระท่อมเสรีเชียงราย By วิจิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

29 เมษายน 2565

โครงการส่งเสริมอาชีพ "ปักผ้าด้วยมือ",เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

วันที่ 29 เมษายน 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพ "ปักผ้าด้วยมือ" ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียงเหนือ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

29 เมษายน 2565

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

29 เมษายน 2565

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย  ประจำปีงบประมาณ 2565  ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ และทักษะในด้านอาชีพการเพิ่มมูลค่าของขนมไทย เพื่อสร้างโอกาส และทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี

09 เมษายน 2565

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)