ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
366
เดือนนี้
5,115
เดือนที่แล้ว
6,235
ปีนี้
47,609
ปีที่แล้ว
45,495
ทั้งหมด
120,060
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2566 รอบที่ 1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
18 กันยายน 2566

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
12 กันยายน 2566

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 รอบที่ 2,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
01 กันยายน 2566

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน สิงหาคม 2566),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
31 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
31 สิงหาคม 2566

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 รอบที่ 1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
17 สิงหาคม 2566

 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน กรกฎาคม 2566),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
27 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
06 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ระบบปฏิบัติการโมบายแอปพลิเคชั่น PROTECT-U,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
06 กรกฎาคม 2566

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
03 กรกฎาคม 2566

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน มิถุนายน  2566),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
03 กรกฎาคม 2566

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน  2566 รอบที่ 2,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
03 กรกฎาคม 2566

การกู้ยืมเงินทุเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
27 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการของกลุ่มผู้พิการที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
27 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
23 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 26  (381 รายการ)