ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
366
เดือนนี้
5,115
เดือนที่แล้ว
6,235
ปีนี้
47,609
ปีที่แล้ว
45,495
ทั้งหมด
120,060
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

นายฐิติพงษ์ จริยฐิตินันท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางฑิตฐิตา สิริทุมมากุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางอรอนงค์ สำราญพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางนีรนุช ทาผัด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวสุกัญญา บุญเอื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางกานต์รวี ทุมมาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวกนกพร อินทะนะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นายพิมพ์สวาท มะโนวรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวฐิตินันท์ รุ่งโรจน์ชนะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายสุทัศน์ แสงวงค์
พนักงานขับรถยนต์


นางสุดารัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวทิพาพร ปัญโญ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายศุภฤกษ์ ฤทธิแผลง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสว่าง อุตรชน
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวภคพร วงค์คำลือ
พนักงานจ้างทั่วไป