ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
366
เดือนนี้
5,115
เดือนที่แล้ว
6,235
ปีนี้
47,609
ปีที่แล้ว
45,495
ทั้งหมด
120,060
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ม.ค. 2566
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256520 ม.ค. 2565
3มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 256411 ม.ค. 2564
4มาตรการใ้ห้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ. 256411 ม.ค. 2564
5มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม11 ม.ค. 2564
6มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ11 ม.ค. 2564
7มาตรการป้องกันการรับสินบน11 ม.ค. 2564
8มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลกรฯ 256411 ม.ค. 2564
9มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25647 ต.ค. 2563
10มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25646 ต.ค. 2563

1