พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย