ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
2,425
เดือนที่แล้ว
4,411
ปีนี้
28,297
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
55,253
ไอพี ของคุณ
3.238.225.8แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (นางอัญชลี  ทองสุข),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
12 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
07 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
07 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
07 มกราคม 2565

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
04 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน ธันวาคม 2564),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
04 มกราคม 2565

ใบรับแจ้งการถมดิน (นางเสงี่ยม  สุขใจ),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
28 ธันวาคม 2564

ใบรับแจ้งการถมดิน (นางภัททิยา  สายปัน),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
24 ธันวาคม 2564

แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (นายสุรเดช  สีใจปั๋ง),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
24 ธันวาคม 2564

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
24 ธันวาคม 2564

แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (นายนิกร  ต่างพันธ์),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
23 ธันวาคม 2564

แจ้งรับใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านพักอาศัย (นายอนุรักษ์  ทะนนท์),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
23 ธันวาคม 2564

ใบรับแจ้งการถมดิน (นายณฐกร  กุญชร),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
23 ธันวาคม 2564

แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (นายวรวิทย์  สุริยะอินปั๋น),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
23 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
21 ธันวาคม 2564

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 22  (316 รายการ)