ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
2,425
เดือนที่แล้ว
4,411
ปีนี้
28,297
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
55,253
ไอพี ของคุณ
3.238.225.8ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
15 มีนาคม 2565

อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
08 มีนาคม 2565

ประกาศปิดทำการเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ชั่วคราว),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ชั่วคราว) เนื่องจากมีพนักงานเทศบาลได้ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งได้รับการยืนยันผลตรวจ ATK จากงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ร่วมงานอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงทำการเปิดทำการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 4 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3-6 มีนาคม 2565 และจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

03 มีนาคม 2565

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
22 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน มกราคม  2565),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนเดือน มกราคม 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ฯ ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เชิญประชาชนผู้ใช้ถนน สาย อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย เพื่อร่วมรับฟังความเห็นคิดเห็น โครงการก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางฯ ตามประกาศกรมทางหลวง ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ เชิญประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

04 กุมภาพันธ์ 2565

แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (นายพงษ์พิสิทธิ์  ติ๊บมา),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
27 มกราคม 2565

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
25 มกราคม 2565

ใบรับแจ้งการขุดดิน (นายสุบิน  วงค์คำลือ),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
24 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
20 มกราคม 2565

แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (นายศรีพรรณ  สายต๊ะวัง),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
17 มกราคม 2565

ใบรับแจ้งการขุดดิน (นางยวงคำ  ท้าวแก่นจันทร์),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
17 มกราคม 2565

ใบรับแจ้งการขุดดิน (นางเสน่ห์นิตย์  แสงบุญเรือง),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
17 มกราคม 2565

แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (นางสาวกมลพร  เดชกล้า),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
14 มกราคม 2565

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 22  (316 รายการ)