ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
2,425
เดือนที่แล้ว
4,411
ปีนี้
28,297
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
55,253
ไอพี ของคุณ
3.238.225.8ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

1. นายกชพร ไกรทิพย์ บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางน้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตก่อสรา้ง หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางน้อย ใบอนุญาตเลขที่ 26 / 2559 ออก ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
2. นางสาวพจนีย์ ชัยวินิจ บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางน้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตก่อสรา้ง หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางน้อย ใบอนุญาตเลขที่ 27 / 2559 ออก ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
3. นายไพบูลย์ สอนพรม บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตรื้อถอน หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ ใบอนุญาตเลขที่ 28 / 2559 ออก ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 (รื้อถอนอาคาร)
4. นายวัฒนชัย ชุ่มมะโน บ้านเลขที่ 206 หมู่ที่ 1 บ้านท่าบันได ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตก่อสรา้ง หมู่ที่ 1 บ้านท่าบันได ใบอนุญาตเลขที่ 29 / 2559 ออก ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
5. นายอภิชาติ วังราษร์ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์เจริญ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตรื้อถอน หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์เจริญ ใบอนุญาตเลขที่ 30 / 2559 ออก ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 (รื้อถอนอาคาร)
6. นางสาวพรนิภา ทำมา บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 8 บ้านไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตก่อสรา้ง หมู่ที่ 8 บ้านไตรแก้ว ใบอนุญาตเลขที่ 31 / 2559 ออก ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
7. นางสาวสม ทุเสนะ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตรื้อถอน หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ ใบอนุญาตเลขที่ 32 / 2559 ออก ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 (รื้อถอนอาคาร)

29 เมษายน 2559

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
11 เมษายน 2559

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

1. นางสาวทองสุกร์ ขยันขาย บ้านเลขที่ 73 ซอย 6 หาดใหญ่ ขออนุญาตก่อสรา้ง หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 15 / 2559 ออก ณวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
2. นางสม ปิกปก บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์เจริญ ใบอนุญาตเลขที่ 16 / 2559 ออก ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
3. นางสาววิไลพร วงค์กุนา บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางน้อย ใบอนุญาตเลขที่ 17 / 2559 ออก ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
4. นายสุรศักดิ์ แสนธิบาล บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางน้อย ใบอนุญาตเลขที่ 18 / 2559 ออก ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ต่อเติมอาคาร)
5. นางนัสทพร แสนลูน บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 19 / 2559 ออก ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
6. นายประริชาติ ชมภูงาม บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 5 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตก่อสรา้ง หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางน้อย ใบอนุญาตเลขที่ 20 / 2559 ออก ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
7. นางสาวอินทศร วงศ์หลาว บ้านเลขที่ 36/1 หมู่ที่ 6 ตำบลโปร่ผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตก่อสรา้ง หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางน้อย ใบอนุญาตเลขที่ 21 / 2559 ออก ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
8. นางศรีวรรณ สิงห์แก้ว บ้านเลขที่ 0/89 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตก่อสรา้ง หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางน้อย ใบอนุญาตเลขที่ 22 / 2559 ออก ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
9. นายสมภาร ชัยนาม บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตก่อสรา้ง หมู่ที่ 8 บ้านไตรแก้ว ใบอนุญาตเลขที่ 23 / 2559 ออก ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
10. ร้อยตำรวจโทจำลอง ศรีวิชัย บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตก่อสรา้ง หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ ใบอนุญาตเลขที่ 24 / 2559 ออก ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
11. นางหนูนวล เสียงดี บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตก่อสรา้ง หมู่ที่ 1 บ้านท่าบันได ใบอนุญาตเลขที่ 25 / 2559 ออก ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้างอาคาร)

31 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
30 มีนาคม 2559

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

นายสงกรานต์ เมาคำ บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ ใบอนุญาตเลขที่ 6 / 2559 ออก ณ. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 (ก่อสรา้งอาคาร)
นางบุผา แก้วนัน บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ชัย ใบอนุญาตเลขที่ 7 / 2559 ออก ณ. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 (รื้อถอนอาคาร)
นางบุผา แก้วนัน บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ชัย ใบอนุญาตเลขที่ 8 / 2559 ออก ณ. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
นายอินสม มะโนวรรณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านไตรแก้ว ใบอนุญาตเลขที่ 9 / 2559 ออก ณ. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
นายวิทยา สีธิ บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 10 / 2559 ออก ณ. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
นางสาวธนภรณ์ ใจเสาร์ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 5 บ้านค่าเจริญ ใบอนุญาตเลขที่ 11 / 2559 ออก ณ. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 (ก่อสร้างอาคาร)
นายทวีศักดิ์ กันชะนะ บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 5 บ้านค่าเจริญ ใบอนุญาตเลขที่ 12 / 2559 ออก ณ. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 (ก่อสร้างรั้ว)
นายบัญชา ตันทา บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ ใบอนุญาตเลขที่ 14 / 2559 ออก ณ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 (รื้อถอนอาคาร)

29 กุมภาพันธ์ 2559

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2559

ใบรับแจ้งขุดดินและถมดิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

1. นายดิเรก สุรินทร์ ม. 10 บ้านป่ายางน้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ใบรับแจ้งเลขที่ 1/2559 ออก ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

29 มกราคม 2559

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

นายดิเรก สุรินทร์ หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางน้อย ใบอนุญาตเลขที่ 2/2559 ออก ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้าง)
นายภูมินทร์ ธรรมของดี บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 1/2559 ออก ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้าง)
นางทองนวล นาสมทรง บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 9 บ้านเวียงเวียงปางคำ ใบอนุญาตเลขที่ 3/2559 ออก ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้าง)
นางสาวเพ็ญศรี ปั๋นเกี๋ยง บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์เจริญ ใบอนุญาตเลขที่ 4/2559 ออก ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้าง)
นางรจนา แก้วยองผาง บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 9 บ้านเวียงปางคำ ใบอนุญาตเลขที่ 5/2559 ออก ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ก่อสร้าง)

29 มกราคม 2559

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
27 มกราคม 2559

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
27 มกราคม 2559

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2559 ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
01 มกราคม 2559

ใบรับแจ้งขุดดินและถมดิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

1. นางจันทร์ฉาย เขื่อนทา บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 11 บ้านพนาลัย ใบรับแจ้งเลขที่ 5/2558 ออก ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

1. นายอัครเทพวรากร รัตนบดินทร์ หมู่ที่ 9 บ้านเวียงปางคำ ใบอนุญาตเลขที่ 82/2558 ออก ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
2. นางวันเพ็ญ อุดมยศ บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 83/2558 ออก ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
3. นายอินสม มะโนวรรณ์ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านไตรแก้ว ใบอนุญาตเลขที่ 84/2558 ออก ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
4. นางจตุพร สุขเจริญ บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 8 บ้านไตรแก้ว ใบอนุญาตเลขที่ 85/2558 ออก ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
5. นายนิด สีธิ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 86/2558 ออก ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
6. นางมนัญชยา สานญาศรี บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ ใบอนุญาตเลขที่ 87/2558 ออก ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
7. นายณัฐวุฒิ มณีวรรณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 บ้านเวียงปางคำ ใบอนุญาตเลขที่ 88/2558 ออก ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
8. นายฉกรรณ์ ผุดผ่อง บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 89/2558 ออก ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (รื้อถอน)
9. นายฉกรรณ์ ผุดผ่อง บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 90/2558 ออก ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
10. นายศักดิ์ณรงค์ กุลวงค์ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 1 บ้านท่าบันได ใบอนุญาตเลขที่ 91/2558 ออก ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
11. นายศักดิ์ณรงค์ กุลวงค์ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 1 บ้านท่าบันได ใบอนุญาตเลขที่ 92/2558 ออก ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (รื้อถอน)

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

1. นายอัครเทพวรากร รัตนบดินทร์ หมู่ที่ 9 บ้านเวียงปางคำ ใบอนุญาตเลขที่ 82/2558 ออก ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
2. นางวันเพ็ญ อุดมยศ บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 83/2558 ออก ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
3. นายอินสม มะโนวรรณ์ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านไตรแก้ว ใบอนุญาตเลขที่ 84/2558 ออก ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
4. นางจตุพร สุขเจริญ บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 8 บ้านไตรแก้ว ใบอนุญาตเลขที่ 85/2558 ออก ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
5. นายนิด สีธิ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 86/2558 ออก ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
6. นางมนัญชยา สานญาศรี บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ ใบอนุญาตเลขที่ 87/2558 ออก ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
7. นายณัฐวุฒิ มณีวรรณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 บ้านเวียงปางคำ ใบอนุญาตเลขที่ 88/2558 ออก ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
8. นายฉกรรณ์ ผุดผ่อง บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 89/2558 ออก ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (รื้อถอน)
9. นายฉกรรณ์ ผุดผ่อง บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 90/2558 ออก ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
10. นายศักดิ์ณรงค์ กุลวงค์ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 1 บ้านท่าบันได ใบอนุญาตเลขที่ 91/2558 ออก ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อสร้าง)
11. นายศักดิ์ณรงค์ กุลวงค์ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 1 บ้านท่าบันได ใบอนุญาตเลขที่ 92/2558 ออก ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 (รื้อถอน)

31 ธันวาคม 2558

ภารกิจถ่ายโอนกรมธุรกิจพลังงาน ประจำปี 2558,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดธวัชชัย ออยส์ โดย นายธวัชชัย สิทธิยศ เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ชัย ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ สอง ใบอนุญาตเลขที่ ชร 0610001 ออก ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

16 ธันวาคม 2558

|<<<.....171819202122>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 21 / 22  (316 รายการ)