ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
2,425
เดือนที่แล้ว
4,411
ปีนี้
28,297
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
55,253
ไอพี ของคุณ
3.238.225.8ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
14 มิถุนายน 2565

การช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
02 มิถุนายน 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
02 มิถุนายน 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน พฤษภาคม 2565),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
31 พฤษภาคม 2565

การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเงินเบี้ยยังชีพฯ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
30 พฤษภาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง  การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
27 พฤษภาคม 2565

ของดการให้บริการทางโทรศัพท์เป็นการ ชั่วคราว ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ  แจ้งประชาสัมพันธ์  "ของดการให้บริการทางโทรศัพท์"

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565

เฉพาะเบอร์ 053-768119 , 053-769192

เนื่องจากเทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ทำการปรังปรุงระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงาน

สำหรับ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ตามเบอร์โทรศัพท์ 053-768853

25 พฤษภาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ   เรื่อง จัดตั้งสโมสรเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
18 พฤษภาคม 2565

 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน เมษายน 2565),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
16 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มีโครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยเน้นให้มีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ด้านการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง นั้น  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จึงขอความร่วมมือจากท่านสมัครเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเหนือ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 

10 พฤษภาคม 2565

การจัดประชุมประชาคมขอต่อใบอนุญาตดูดทราย,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เอส.พี หมู่ 12 ตำบลเวียงเหนือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น. ณ หอประชุมบ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 พฤษภาคม 2565

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
29 เมษายน 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน มีนาคม 2565),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
04 เมษายน 2565

รายงานการเงินประจำปีและรายกงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
04 เมษายน 2565

การรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เพื่อแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 

04 เมษายน 2565

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 22  (316 รายการ)