ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
2,425
เดือนที่แล้ว
4,411
ปีนี้
28,297
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
55,253
ไอพี ของคุณ
3.238.225.8ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มีโครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยเน้นให้มีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ด้านการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง นั้น  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จึงขอความร่วมมือจากท่านสมัครเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเหนือ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 


 
10 พฤษภาคม 2565


ไฟล์เอกสาร PDF