ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
824
เดือนที่แล้ว
1,672
ปีนี้
17,545
ปีที่แล้ว
4,228
ทั้งหมด
21,773
ไอพี ของคุณ
3.229.142.91ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
16 ตุลาคม 2564

ปฏิทิน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูง / อายุผู้พิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
16 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
03 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
03 ตุลาคม 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยความพิการ  (เดือน กันยายน 2564),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
03 ตุลาคม 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  เดือน กันยายน 2564 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
03 ตุลาคม 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  เดือน กันยายน 2564 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
03 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
14 กรกฎาคม 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
14 กรกฎาคม 2564

รายงานผลความพึงพอใจต่อการรับบริการของประชาชน,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

รายงานผลความพึงพอใจต่อการรับบริการของประชาชน

13 กรกฎาคม 2564

สถิติรายงานผลความพึงพอใจต่อการรับบริการของประชาชน,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
13 กรกฎาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
13 กรกฎาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
13 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในการดูแลของอาสาสมัครบริบาล ธ.ค. 63,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
13 กรกฎาคม 2564

มอบอำนาจปิดประกาศการโอนที่ดิน (ท.ด.4),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
13 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (200 รายการ)