ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
2,086
เดือนที่แล้ว
2,344
ปีนี้
2,086
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
29,042
ไอพี ของคุณ
54.80.249.22ประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
20 มกราคม 2565

แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (นายศรีพรรณ  สายต๊ะวัง),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
17 มกราคม 2565

ใบรับแจ้งการขุดดิน (นางยวงคำ  ท้าวแก่นจันทร์),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
17 มกราคม 2565

ใบรับแจ้งการขุดดิน (นางเสน่ห์นิตย์  แสงบุญเรือง),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
17 มกราคม 2565

แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (นางสาวกมลพร  เดชกล้า),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
14 มกราคม 2565

แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (นางอัญชลี  ทองสุข),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
12 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
07 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
07 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
07 มกราคม 2565

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
04 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน ธันวาคม 2564),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
04 มกราคม 2565

ใบรับแจ้งการถมดิน (นางเสงี่ยม  สุขใจ),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
28 ธันวาคม 2564

ใบรับแจ้งการถมดิน (นางภัททิยา  สายปัน),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
24 ธันวาคม 2564

แจ้งรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (นายสุรเดช  สีใจปั๋ง),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
24 ธันวาคม 2564

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
24 ธันวาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 18  (263 รายการ)