ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
4,240
เดือนที่แล้ว
4,133
ปีนี้
21,433
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
48,389
ไอพี ของคุณ
44.192.65.228กลุ่มจักสานวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
10 เมษายน 2565

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมวกคาวบอยและกระเป๋าหนังบ้านเวียงเดิม,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมาวกคาวบอยและกระเป๋าหนัง ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านเวียงเดิม หมู่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2540 โดยการรวมกลุ่มของกลุ่มสมาชิกแม่บ้านจำนวน 10 คน ช่วยกันนำวัสดุทีมีอยู่แล้วมาดัดแปลงประยุกต์เป็นหมวกคาวบอย และกระเป๋าหนัง และๆได้พัฒนาฝีมือมาจนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำขึ้น อาทิ หมากความบอย กระเป๋าหนัง ซองโทรศัพท์ เข็มขัด และหมวกผ้า เป็นต้น ซึ่งในจำนวนดังกล่าวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับความนิยมของคนทั่วไป ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทร 053-725011 หรือโทรศัพท์มือถือ 089-2666788

23 กันยายน 2563

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านสันสลิด,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านสันสลิด

ตั้งอยู่เลขที่ 152 บ้านสันสลิด หมู่ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรที่จัดจำหน่ายหลากหลาย อาทิ กล้วยทรงเครื่อง เผือกทรงเครื่อง ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบสมุนไพร กล้วยเบรกแตก โดยอาศัยผลผลิตของเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมรายได้ สร้างอาชีพขจัดปัญหาการว่างงานพร้อมกับเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มสามารถพึ่งตนเองในการประกอบอาชีพได้ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะผลิตสดใหม่ทุกวัน เหมาะสำหรับนำไปเป็นของขวัญ ของฝากได้ในทุกเทศกาล โดยลูกค้าสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่โทร 053-725093 หรือ 089-2630775 ได้ทุกวัน

23 กันยายน 2563

กลุ่มทอผ้าไหม บ้านไตรแก้ว,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 8 บ้านไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดตั้งโดยกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านไตรแก้ว รวมตัวจัดตั้งขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2545 เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ เสริมสร้างความสามัคคี พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคน โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจะมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผ้าไหมและผ้าฝ้าย ผลิตเป็น ผ้าห่มสีตะกอ ผ้าขบ้า ผ้าถุงมัดหมี่ ผ้าตัดเสื้อ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าโสร่ง ฯลฯ มีการจัดจำหน่ายทั้งส่งและปลีก จัดจำหน่ายตามงานแสดงต่างๆ ฯลฯ ผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 053-725124

23 กันยายน 2563

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพนาลัย,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

กลุ่มทอผ้าบ้านพนาลัย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ 11 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เริ่มจัดตั้งขึ้นโดย นงบัวตอง ปัญญาผาบ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2536 ได้ชักชวนกลุ่มแม่บ้านบ้านพนาลัย ที่มีความสนใจในเรือง การทอผ้าเข้าร่วมกลุ่มรวมทั้งหมด 15 คน โดยมีทั้งกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนที่สนใจผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการทอผ้าได้เข้าร่วม โครงการต่างๆที่ผ่านมา อาทิ ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโชว์ ในงาน APEC 2003 และ ผ่านการอบรมวิชาการบริหารการจัดการด้านการตลาดตามโครงการให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำเพื่อยกระดับขีดความสามารถและทักษะของผู้ประกอบการ OTOP ปี 2547 “SMART OTOP” ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 053-662281
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
* ผ้าซิ่นลายตีนจก
* สไบ
* ผ้าม่านลายช้าง
* ตุงลายช้าง
* ผ้าปูโต๊ะ
* ผ้าสีพื้น

23 กันยายน 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)