ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
369
เดือนที่แล้ว
60
ปีนี้
429
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
429
ไอพี ของคุณ
35.172.236.135

นางณิชารีย์ โพธิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวภัทรานิษฐ์ กาวิรส
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสุนีย์ สุวรรณมณีแก้ว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวลออนวล ยานะธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางวันทนา แก้วสมฤทธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวรัศมี โคตะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นายวิทวัส แสงวงค์
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางศิริพร ศิริโนนรัง
พนักงานจ้างทั่วไป