ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
2,086
เดือนที่แล้ว
2,344
ปีนี้
2,086
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
29,042
ไอพี ของคุณ
54.80.249.22

นายฐิติพงษ์ จริยฐิตินันท์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอรอนงค์ สำราญพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายธวัชชัย แก้วประภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายธีระศักดิ์ มาใจ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุกัญญา บุญเอื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


สิบเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์สุภาเสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวกนกพร อินทะนะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นายพิมพ์สวาท มะโนวรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวฐิตินันท์ ตั๋นคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายสุทัศน์ แสงวงค์
พนักงานขับรถยนต์


นางสุดารัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวทิพาพร ปัญโญ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายศุภฤกษ์ ฤทธิแผลง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสว่าง อุตรชน
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวภคพร วงค์คำลือ
พนักงานจ้างทั่วไป