ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
128
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
3,414
เดือนที่แล้ว
4,133
ปีนี้
20,607
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
47,563
ไอพี ของคุณ
44.192.65.228

ลำดับรายการวันที่
1ตำแหน่งประเภท ทั่วไป สายงาน ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้23 ก.ย. 2563
2ตำแหน่งประเภท ทั่วไป สายงาน ปฏิบัติงานช่างโยธา23 ก.ย. 2563
3ตำแหน่งประเภท ทั่วไป สายงาน ปฏิบัติงานธุรการ23 ก.ย. 2563
4ตำแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น สายงาน บริหารงานท้องถิ่น23 ก.ย. 2563
5ตำแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน การเจ้าหน้าที่23 ก.ย. 2563
6ตำแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน จัดการงานทะเบียนและบัตร23 ก.ย. 2563
7ตำแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน นิติกร23 ก.ย. 2563
8ตำแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน เลขานุการและจัดการงานทั่วไป23 ก.ย. 2563
9ตำแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน23 ก.ย. 2563
10ตำแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน วิชาการคลัง23 ก.ย. 2563
11ตำแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน วิชาการคอมพิวเตอร์23 ก.ย. 2563
12ตำแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน วิชาการเงินและบัญชี23 ก.ย. 2563
13ตำแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน วิชาการจัดเก็บรายได้23 ก.ย. 2563
14ตำแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน วิชาการตรวจสอบภายใน23 ก.ย. 2563
15ตำแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน วิชาการพัสดุ23 ก.ย. 2563
16ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น สายงาน บริหารงานคลัง23 ก.ย. 2563
17ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น สายงาน บริหารงานช่าง23 ก.ย. 2563
18ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น สายงาน บริหารงานทั่วไป23 ก.ย. 2563
19ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น สายงาน บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม23 ก.ย. 2563

1