ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
4,240
เดือนที่แล้ว
4,133
ปีนี้
21,433
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
48,389
ไอพี ของคุณ
44.192.65.228

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256520 ม.ค. 2565
2มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 256411 ม.ค. 2564
3มาตรการใ้ห้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ. 256411 ม.ค. 2564
4มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม11 ม.ค. 2564
5มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ11 ม.ค. 2564
6มาตรการป้องกันการรับสินบน11 ม.ค. 2564
7มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลกรฯ 256411 ม.ค. 2564
8มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25647 ต.ค. 2563
9มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25646 ต.ค. 2563

1