ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
369
เดือนที่แล้ว
60
ปีนี้
429
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
429
ไอพี ของคุณ
35.172.236.135หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 20 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร 02) 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนแทน 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห ์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01) 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 23 ก.ย. 2563กองช่างDownload
เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน 23 ก.ย. 2563กองช่างDownload
กฏบัตร 22 ก.ย. 2563หน่วยตรวจสอบภายในDownload
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง นโยบายการตรวจสอบภายใน 22 ก.ย. 2563หน่วยตรวจสอบภายในDownload
แผนการตรวจสอบประจำปี 22 ก.ย. 2563หน่วยตรวจสอบภายในDownload
รายงานการควบคุมภายใน ปี 2561 22 ก.ย. 2563หน่วยตรวจสอบภายในDownload
แบบฟอร์มการขออนุญาตขุดดิน 22 ก.ย. 2563กองช่างDownload
แบบฟอร์มการขออนุญาตปลูกสร้างบ้านในเขตผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย 22 ก.ย. 2563กองช่างDownload
คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการ 22 ก.ย. 2563กองคลังDownload
คำร้องขอถอนหลักประกันสัญญา 22 ก.ย. 2563กองคลังDownload
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ - หนังสือมอบอำนาจ 22 ก.ย. 2563กองคลังDownload
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1