ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
135
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
3,414
เดือนที่แล้ว
4,133
ปีนี้
20,607
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
47,563
ไอพี ของคุณ
44.192.65.228ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าสาย,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

          วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าสาย โดยมี นายสมเดช สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภาเทศบาลฯ, ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้สูงอายุ คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ และคณะครูจิตอาสาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมาศึกษาวิธีการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจผู้สูงอายุและวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

16 มิถุนายน 2565

การสำรวจครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ข้อมูลจากระบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ จำนวน ๑๖ ราย,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ , ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจและมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูล TPMAP เพื่อให้การช่วยเหลือเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 16 ครัวเรือน

11 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวอบอุ่นตำบลเวียงเหนือ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเวียงเหนือ "กิจกรรมสานสายใย ครอบครัวไทยอบอุ่น " ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ)

26 พฤษภาคม 2565

โครงการประเพณีสรงน้ำพระโบราณเวียงเดิมและสืบชะตาหลวง,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้ดำเนินงานโครงการประเพณีสรงน้ำพระโบราณเวียงเดิมและสืบชะตาหลวง หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน และยังเป็นการสืบสานประเพณีต่อไป

15 พฤษภาคม 2565

โครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนตำบลเวียงเหนือ (บ้านท่าบันได ม.1),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านไตรแก้ว ณ หอประชุมหมู่บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของเทศบาลตำบลเวียงเหนือ ประจำปี 2565 / ชี้แจงสถานการณ์/มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

14 พฤษภาคม 2565

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ม.1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ  หอประชุมบ้านท่าบันได ม.1

14 พฤษภาคม 2565

โครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนตำบลเวียงเหนือ (บ้านไตรแก้ว ม.8),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านไตรแก้ว ณ หอประชุมหมู่บ้านไตรแก้วหมู่ที่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของเทศบาลตำบลเวียงเหนือ ประจำปี 2565 / ชี้แจงสถานการณ์/มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

13 พฤษภาคม 2565

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ม.8,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ  หอประชุมบ้านไตรแก้ว ม.8

13 พฤษภาคม 2565

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ม.9,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่  12 พ.ค. 2565  เทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ณ  หอประชุมบ้านเวียงปางคำ  ม.9  

12 พฤษภาคม 2565

โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสุวรรณมิ่งมงคล หมู่ที่ 4,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้ดำเนินงานโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสุวรรณมิ่งมงคล หมู่ที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน และยังเป็นการสืบสานประเพณีต่อไป

09 พฤษภาคม 2565

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ม.12,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ  หอประชุมบ้านสันต้นแหน ม.12

09 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้รับความอนุเคราะห์จาก จิตอาสาพระราชทาน กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้มาซ่อมแซมปรับปรุงที่จอดรถและพัฒนาบริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

06 พฤษภาคม 2565

ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้ดำเนินการประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

05 พฤษภาคม 2565

สอบเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ออกสอบเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความยากจน
#บริจาคแพิมเพิร์สหรือสิ่งของช่วยเหลือได้ที่งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
#ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

02 พฤษภาคม 2565

โครงการส่งเสริมอาชีพ ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

วันที่ 29 เมษายน 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพ "ปักผ้าด้วยมือ" ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียงเหนือ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

29 เมษายน 2565

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (45 รายการ)