ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
112
เมื่อวานนี้
366
เดือนนี้
5,115
เดือนที่แล้ว
6,235
ปีนี้
47,609
ปีที่แล้ว
45,495
ทั้งหมด
120,060
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20 ก.ย. 2566สำนักปลัดDownload
แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 กรณีเปลี่ยนบัญชี 20 ก.ย. 2566สำนักปลัดDownload
แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  12 ก.ย. 2566สำนักปลัดDownload
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แบบ ดร.01และดร.02 26 มิ.ย. 2566สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด 28 ส.ค. 2565สำนักปลัดDownload
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (แบบ ศผส.01- 02) หลักเกณฑ์ใหม่ ลว.2 20 มิ.ย. 2565สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินเบี้ยยังชีพแทน 11 พ.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 5 พ.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนแทน 9 ต.ค. 2563สำนักปลัดDownload
เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 23 ก.ย. 2563กองช่างDownload
เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน 23 ก.ย. 2563กองช่างDownload
กฏบัตร 22 ก.ย. 2563หน่วยตรวจสอบภายในDownload
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง นโยบายการตรวจสอบภายใน 22 ก.ย. 2563หน่วยตรวจสอบภายในDownload
แผนการตรวจสอบประจำปี 22 ก.ย. 2563หน่วยตรวจสอบภายในDownload
รายงานการควบคุมภายใน ปี 2561 22 ก.ย. 2563หน่วยตรวจสอบภายในDownload
แบบฟอร์มการขออนุญาตขุดดิน 22 ก.ย. 2563กองช่างDownload
แบบฟอร์มการขออนุญาตปลูกสร้างบ้านในเขตผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย 22 ก.ย. 2563กองช่างDownload
คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการ 22 ก.ย. 2563กองคลังDownload
คำร้องขอถอนหลักประกันสัญญา 22 ก.ย. 2563กองคลังDownload
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1