ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
606
เดือนที่แล้ว
1,895
ปีนี้
5,486
ปีที่แล้ว
4,228
ทั้งหมด
9,714
ไอพี ของคุณ
3.237.20.246ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรม ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
-:- ประกาศการลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบางประภท ประจำปี 2564 
-:- การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ส.ถ./ผ.ถ.1/1) 
-:- ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ การยื่นแบบและชำระภาษีป้ายปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย และใบอนุญาต 
-:- ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ปี 2563 
-:- การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 
-:- ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 

  กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาลัยผุ้สูงอายุ ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563
  กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาลัยผุ้สูงอายุ ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563
  กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาลัยผุ้สูงอายุ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2563
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ) ปี พ.ศ.2563
  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารท้องถิ่น
  ปรับปรุงถนนสายพิมกมล -บ้านราษฎร์เจริญ

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  -:- ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 
  -:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 
  -:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
  -:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
  -:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 
  -:- แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่่มเติมฉบับที่ 1) 
  -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อส้างโรงอาหารเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) สังกัดเทศบาลตำบลเวียงเหนือ 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล้ก มีชั้นลอย (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) สังกัดเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายในบ้านเวียงเหนือ หมู่ที่6-บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงเหนือ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลเวียงหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านบ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าบันได หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ.125-01 สถานที่ดำเนินการ บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2 - บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประกาศราคากลาง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
  -:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
  -:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
  -:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 
  -:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 
  -:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2563 
  -:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563  
  -:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
  -:- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563  
  -:- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  

  พุทธสถานพระเจ้ากือนา
  หอศิลป์บ้านนายพรมมา
  วัดพระโบราณเวียงเดิม


  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมวกคาวบอยและกระเป๋าหนังบ้านเวียงเดิม
  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านสันสลิด
  กลุ่มทอผ้าไหม บ้านไตรแก้ว
  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตE-serviceแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีช่องทางการร้องเรียนงานบริหารงานบุคคลกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ